Rozalimo skyriaus kolektyvai

Suaugusiųjų mėgėjų teatro grupė
Teatras Rozalime gyvuoja nuo 1992 m. Čia vyksta kaimo teatrų šventės. 2017 m.  kaimo teatrai atšventė 25 -metį. Artistų sudėtis keičiasi, bet yra ir ilgamečių aktorių, kurie vaidina nuo teatro susikūrimo. Repertuaras - kaimo teatrui būdingi spektakliai. Mėgėjų teatro kolektyvas yra pastatęs eiliuotą spektaklį savo krašto tarme. Teatro kolektyvui nuo 2000 m. vadovauja Danutė Juškienė.


 
 
Vaikų teatro grupė
Su vaikais dirba skyriaus vadovė Danutė Juškienė. Teatro grupės dalyviai mokosi vaidinti, išreikšti save. Jie ruošiasi šventėms, žaidžia liaudies žaidimus, piešia, deklamuoja. Su savo spektakliukais pasirodo darželyje, kultūros namuose, važiuoja į šventes kituose kultūros namuose.


 

Vokalinis ansamblis „Retro“
Ansamblis susikūrė 2003 m, o 2005 m. pavadintas „Retro“. Šis ansamblis dažniausiai dainuoja romansus ir išsiskiria retro stiliaus rūbais. 2013 m. kolektyvas pažymėjo savo veiklos 10- metį. Nuo 2006 m. ansamblis dalyvauja romansų vakaruose Klovainiuose, koncertuoja vakaronėse savo kultūros namuose ir svečiuose. Vokaliniam ansambliui 
„Retro“ vadovauja meno vadovas Vytautas Kriščiūnas.


 

Folkloro ansamblis „Sedula“
Ansamblis įsikūrė 1967 m. 2017 m. šventė 50- ties metų jubiliejų. Pirmoji ansamblio vadovė ir įkūrėja Valerija Burkevičienė, vadovavusi ansambliui net 
40 metų. Ansamblio repertuare - Rozalimo krašto autentiškos dainos. Jas veda ilgametė dainininkė Marija Kazlauskienė. Ansamblis dalyvauja „Žiemgalos“ šventėse Pakruojyje, važiuoja į folkloro šventes Baisogaloje, Radviliškyje, Panevėžio rajone, Velžyje. Nuo 2009 m. ansambliui vadovauja skyriaus vadovė Danutė Juškienė.


   
Instrumentinė grupė
Instrumentinė grupė susikūrė 2002 m . Grupės muzikantų skaičius nedidelis 3 arba 5 muzikantai. Nuo 2007 m. dalyvauja kaimų teatrų sezono užbaigimo šventėse, dalyvauja kapelų šventėse, pritaria ansambliams. Kolektyvo vadovas Vytautas Kriščiūnas.


 
Moterų choras „Gaudulė“
Pakruojo kultūros centro Rozalimo kultūros namų moterų choras „Gaudulė“ susikūrė 2008 m. Choro vadovė – Jūratė Skorupskienė, akomponiatorė Rasa Vaigauskaitė. Choras (II kategorija) dalyvavo dainų šventėse Vilniuje (2010, 2014, 2016 m.), Zarasuose (2013 m .), Kaune (2016 m .), Pasvalyje (2017 m.). Choras dukart dalyvavo Šiaulių apskrities mėgėjų meno kolektyvų festivalio „Rudens mozaika“ baigiamuosiuose koncertuose. Choras kasmet parengia naujas koncertines programas, nuolat dalyvauja vietos ir aplinkinių bendruomenių renginiuose, turėjo bendrų projektų su Baisogalos, Šeduvos, Pasvalio, Radviliškio, Pakruojo miestų chorais. Choras artimai bendradarbiauja su kompozitoriais V. Malinausku (Mišios „Dievui ir Tėvynei“) ir V. J. Lygutu (Mišios Švč. Mergelės Marijos garbei; muzikinė idilė „Dvarų legendos“, pastatyta kartu su Linkuvos kultūros centro vyrų ansambliu „Šiaurys“ ir Pakruojo kultūros centro šokių kolektyvu „Reketys“).